Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivämäärä 23.5.2018, päivitetty 17.11.2023.

Rekisterin pitäjä

Kodittomien koirien ystävät ry, Asevelitie 12 as 20, 36600 Pälkäne

  • rekisterinumero 197.758
  • y-tunnus 2687828-4 
     

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Otilia Pana

otilia [at] koirienystavat [dot] com (otilia[at]koirienystavat[dot]com)

 

Rekisterin nimi

Kodittomien koirien ystävät ry:n rekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, jäseniin, kummeihin, koiran KKY:n kautta adoptoineisiin henkilöihin sekä muihin tukijoihin.

 

Rekisterin tietosisältö

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • jäsenillä lisäksi osoite ja puhelinnumero
  • koiran adoptoineilla lisäksi puhelinnumero ja osoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

KKY:n kanssa asioivan henkilön itse ilmoittamat tiedot

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

ei manuaalista aineistoa

Tietoverkoissa käsiteltävät aineistot:

Salasana/käyttäjätunnus kuhunkin järjestelmään pääsemiseksi.

Järjestelmään tallennetut rekisteritiedot ovat vain KKY:n vakituisten vastuualueitaan hoitavien ja ennalta sovittujen henkilöiden nähtävissä sekä yhteistyökumppaneidemme (Yhdistysavain: jäsenmaksujen laskutus, Chase & Snow Oy, verkkosivujen ylläpito) järjestelmissä nähtävissä vain tarpeen mukaan.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Yhdistyksen rekisteriasioiden yhteyshenkilö korjaa vaadittavat muutokset rekisteriin.

Rekisterin pitäjä päivittää rekisteriä itse tai rekisteröidyn pyynnöstä niin ,että vanhentunut ja tarpeeton tieto poisteteaan, virheellinen tieto korjataan ja uutta tietoa tarpeen mukaan lisätään.