Footprints of Joy

Det nya hägnet en bit utanför Cernavoda är ett modernt, djurvänligt, ekologiskt och trivsamt djurskyddscentrum för de utsatta djuren i Rumänien och även en viktig stödpunkt i samhället där man erbjuder råd och utbildning åt den lokala befolkningen. Djurskyddscentrumet är en vändpunkt för hundratals djur och djurägare och därför har man valt att döpa centret till Footprints of Joy, det vill säga "Glädjens fotspår". Man använder sig av bl.a. solenergi och regnvattnet kommer att samlas in och användas till att rengöra kennlarna.

En modern veterinärklinik med karantänutrymmen
Save the Dogs storskaliga steriliseringsprojekt fortsätter i det nya hägnet och stadens invånare får liksom tidigare söka sig till kliniken för att få gratis hjälp och stöd av personalen.

Ett hägn för 300-400 hundar
Det är inte meningen att det nya hägnet ska vara en långvarig samlingsstation utan en genomfartsplats för hundarna på vägen till deras nya hem utomlands.

Katthem
Save the Dogs har även katter i sin vård, vilka får nya hem i Italien och Sverige.

Åsnornas räddningscenter
Save the Dogs har med engelska The Donkey Sanctuarys hjälp upprätthållit Rumäniens enda officiella räddningscenter för åsnor sedan 2008. Det finns stall och hagar för ca 60 åsnor och tills vidare inga planer på att utvidga verksamheten.

En fristad för hästar
I anslutning till åsnehägnet har man byggt två stall för de räddade hästarna.

Utrymmen och personal för utbildning
Save the Dogs arbetar redan nu mycket med utbildning men verksamheten kommer att utvidgas i det nya djurskyddscentrumet. Man kommer att anställa en person på heltid för utbildning och denna person kommer att besöka skolorna i närområdet regelbundet.

I hägnet kommer även att finnas utrymmen för utbildning på plats dit skolbarnen kan komma på besök utan att det orsakar alltför stor stress för djuren. Även veterinärstuderanden samt beslutsfattare från olika delar av landet är alltid varmt välkomna att bekanta sig med hur ett fungerande djurskyddsprojekt drivs i praktiken.

Djurterapi
Save the Dogs och Hemlösa hundars vänner startade tillsammans ett terapiåsneprogram där fyra omhändertagna åsnor skolades till terapiverksamhet. Detta var ett pionärprojekt för hela Rumänien men i det nya djurskyddscentrumet kommer man att ha möjlighet att vidareutveckla denna verksamhet.

Bostad för volontärer samt kontorsutrymmen
I djurskyddscentrumet kommer det naturligtvis även att finnas kontrosutrymmen för den administrativa personalen samt ett par sovrum för volontärer på besök.

http://www.footprintsofjoy.eu/en/category/home/