Hundhägnet i Medgidia


­


­

Hägnet i Medgidia stängdes på våren 2017. En del av hundarna hittade nya hem utomlands och resten fick flytta till hägnet i Cernavoda.


Medgidia är en stad med ca 43 000 invånare och ligger ca 20 km från Cernavoda. År 2005 gjordes ett avtal med borgmästaren i Medgidia om att Save the Dogs skulle börja sterilisera gatuhundarna och i gengäld skulle man sluta förgifta hundarna i staden. Man fick en gammal bondgård till sitt förfogande där en liten klinik byggdes samt återhämtningsutrymmen för steriliserade hundar. Men precis som vid alla andra hundgårdar så behövde man snabbt utvidga hägnet för att ge plats till de hundar som på grund av sjukdom, skada eller ålder inte kunde släppas tillbaka på gatan igen. Därigenom bor det nu ca 160 hundar stadigvarande på gården, tillsammans med en get och en gris räddad från ett slakteri samt några hästar räddade från vanskötsel.


­


­


­

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com