Det gamla hägnet i Cernavoda

 

Det gamla hägnet stängdes i oktober 2017. En del av hundarna hittade nya hem utomlands och resten fick flytta till det nya hägnet.


Det var till den lilla staden Cernavoda med 20 000 invånare som Sara Turetta flyttade år 2002. Hon hade övertalat borgmästaren i staden att sluta avliva gatuhundarna och istället pröva en alternativ och human metod - sterilisering. Hon fick till sitt förfogande ett gammalt hus som hon mödosamt rustade upp till en klinik. Det var aldrig meningen att det skulle byggas något hundhägn i Cernavoda. Hela verksamheten startade ju som ett kastrationsprojekt, där de kastrerade hundarna efter åtgärd skulle återsläppas där de infångats. Man märkte dock omgående att många hundar krävde långvarig medicinsk behandling på grund av sjukdom eller skada. Ett återsläppande vore liktydigt med en plågsam död. Ett fåtal hundar stannade därför kvar. Allt eftersom verksamheten framskred utökades antalet kvarstannande hundar och dagens ändamålsenliga hägn tog form.

Donaus översvämningar har varit ett problem för hägnet ända sedan starten. Vattennivån stiger alltid farligt högt om vårarna och når ibland även till hägnet, där vattnet orsakar mycket besvär i form av fuktskador och även utsätter hundar och personal för fara. I juli 2010 blev mardrömmen till slut verklighet när hägnet svämmades över totalt och förvärrades av ett ihållande regn. Även Cernavodas gator svämmades över och orsakade stora skador i människors hem. Vattnet nådde ända in i kliniken och de flesta kennlar i hägnet. Endast som genom ett under överlevde alla hundar och man var tvungen att släppa många fria eftersom de annars skulle ha drunknat.

Staden har dessutom länge velat ha tillgång till tomten som hägnet är byggt på för att kunna använda den till andra ändamål. Dessutom har man i och med att verksamheten utvecklats upptäckt att tomten inte går att använda till alla aktiviteter.

Bilder från översvämningen 2010:

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com