Sterilisering av hundar och katter

Att minska antalet gatuhundar och –katter bestående är föreningens primära mål. Därför är steriliseringen av hundar och katter ett av våra största projekt. Save the Dogs steriliserar både gatuhundar och –katter samt ägda djur. Man steriliserar gratis den fattiga lokalbefolkningens djur. Mer om steriliseringar och deras betydelse i djurskyddsarbetet kan du läsa här.

Hemlösa hundars vänner understöder Save the Dogs i steriliseringarna genom bl.a. steriliseringsfadderskapet samt med etiska gåvor. Tack vare Save the Dogs effektiva organisation kostar en sterilisering endast 15 euro. Konkret hjälparbete har aldrig varit så enkelt, kom med du också! Veterinärerna Valentin och BeaVeterinär Alina och hennes assistent CatalinKliniken i Cernavoda


© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com