Opinionsbildning och samhällelig påverkan

Nätverksbildning har alltid varit en viktig del i vårt arbete. Nätverksbildning inkluderar inte enbart samarbete med andra likasinnade organisationer i Finland och utomlands men även deltagande i konferenser och seminarier för att ständigt uppdatera vårt kunnande och knyta nya kontakter. Sedan 2009 har vi årligen deltagit i ICAWC (International Companion Animal Welfare Conference) konfernsen, som arrangeras av Dogs Trust. 2011 blev vi även inbjudna som talare om ämnet ansvarsfulla internationella adoptioner.

Hemlösa hundars vänner har gjort flertalet adresser och ställningstaganden för de rumänska djuren och vi är i ständigt samarbete med andra föreningar och organisationer som arbetar för samma sak.

Föreningen följer noga med djurskyddsutvecklingen och den rumänska lagstiftningen, vilken även Save the Dogs har varit med om att utforma.

Hemlösa hundars vänner ser det även som mycket väsentligt att även sällskapsdjuren ska få skydd genom EU-lagstiftning. Detta skulle med stor sannolikhet påskynda djurskyddsutvecklingen i Rumänien. Föreningen var därför medlem i den europeiska organisationen Pets in Europe (PIE) tills dess att Eurogroup for Animals tog över arbetet för sällskapsdjuren. Vi arbetar fortfarande organiserat och aktivt för sällskapsdjurens ställning inom EU. 

Hemlösa hundars vänner på besök i EU-parlamentet i Strasbourg 2010 tillsammans med Save the Dogs och Dogs Trust för att lobba för den Skriftliga förklaringen 26/2010

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com