Utbildning och informativt arbete

För att framtidsutsikterna för Rumäniens djur på ett långsiktigt sätt ska förbättras måste man involvera den lokala befolkningen i själva djurskyddsarbetet och arbeta för ett ansvarsfullt djurägande.

Det stora problemet med djurskydd beror inte endast på fattigdomen och den tills vidare relativt låga utbildningsnivån i Rumänien. Relationerna till naturen, djuren och andra människor har sin härstamning ända från Ceausescus tider då den kommunistiska människan ansågs vara herre över allt annat. Djuren fanns till endast för att utnyttjas av människan. Å andra sidan dog även människor av svält under Ceausescus tid och under sådana omständigheter är det naturligt att djurskyddet kom i andra hand.

Utbildning i skolorna
De nya generationerna är naturligtvis Rumäniens stora hopp och därför är utbildningsverksamhet som riktar sig till barn och unga av största prioritet. Save the Dogs gör besök i skolorna och lär ut till barnen att djur är kännande varelser och berättar hur man på ett ansvarsfullt sätt ska bete sig mot alla slags djur. Denna information sprids sedan effektivt till de vuxna i hemmen.

Till dags dato har 4500 barn deltagit i Save the Dogs utbildningsprojekt. När det nya hägnet i Cernavoda blir klart kommer man att anställa en person som heltid ägnar sig åt utbildning.

Utbildning är av största vikt eftersom barnen ofta t.ex. knyter rep eller ståltråd kring valparnas magar när de är små. När hunden sedan växer finns ingen där att lossa på repet utan den växer in i huden på hunden och börjar till sist göra stora skador på de inre organen.

Utbildning i skolorna hjälper också till att förbättra katternas situation i Rumänien. Hundar är som bekant inte värda något i Rumänien, men inte heller en lidande katt bekommer någon. Inte heller som sällskapsdjur är katter speciellt uppskattade. Kanske av denna orsak växer antalet gatukatter hela tiden.

Romerna som målgrupp
Romernas situation bidrar stort till den dåliga djurskyddssituationen i Rumänien. De lever ofta i extrem fattigdom i slutna grupper utanför det övriga samhället. Romska barn går sällan i skolan eftersom de måste hjälpa föräldrarna att bidra till uppehället. De har dock ofta hundar både till vakt och sällskap och hundarna betyder ofta mycket för barnen. De ovaccinerade hundarna, ofta även fulla med parasiter, utgör dock en stor hygienrisk. Save the Dogs strategi för dessa familjer är att man erbjuder familjens barn kläder och leksaker i utbyte mot att man gratis får sterilisera, vaccinera och ge avlusningsmedel till familjens katter och hundar.

Hemlösa hundars vänner hade t.ex. julen 2010 och 2011 en framgångsrik kampanj, där finländarna fick skänka pengar till en julklapp och varma kläder till en fattig familj och samtidigt steriliserades och behandlades deras djur.

Denna strategi är väldigt viktig eftersom barnen och deras föräldrar inte känner att de går miste om någonting fastän djurskyddsarbete utförs i området.


Sara Turetta delar ut leksaker

Sara besöker en fattig familj

Hjälp till djurägarna
Situationen för hästarna och åsnorna i Rumänien är mycket dyster. Save the Dogs veterinär Raul arbetar en dag i veckan med att köra runt i byarna kring Cernavoda för att erbjuda gratis vård och mediciner till djurägarna och samtidigt upplysa dem om hur de på bästa sätt tar hand om sina djur för att de ska förbli friska och orka längre. Även andra aktiviteter inom denna grupp, såsom när STD delar ut gratis foder och dylikt till fattiga familjer, är mycket viktiga ur utbildningsaspekt.

Informativt arbete via media
Save the Dogs ordförande Sara Turetta samt även andra personer inom STD framträder ofta i lokalmedia i Cernavoda och Medgidia samt även nu som då i riksomfattande TV-sändningar som angår djurskydd. TV är en utmärkt kanal i Rumänien för att nå en stor mängd åhörare. Det finns gott om små, direktsändande TV-stationer via vilka man kan få ut riktad information på ett effektivt sätt. Sara Turetta pratar utmärkt rumänska.


Sara och Laurentiu

Laurentiu

Målsättningen är en bestående attitydförändring
Save the Dogs är numera en känd och respekterad organisation i södra Rumänien. Arbetstagarna är alla lokala och människorna i städerna känner och litar på dem. I Rumänien anses arbete med djur vara ett av de sämsta jobb man kan ha och i början tittade man lite snett på Save the Dogs arbetstagare. Situationen håller dock på att förändras till det bättre och veterinärerna och djurskötarna får numera även på sin fritid frågor om nästa lediga steriliseringstid eller andra frågor rörande deras djurs hälsa.

Den största bidragande faktorn till detta är att Save the Dogs ända från början har arbetat tillsammans med lokalbefolkningen och även gett dem arbete. Utöver detta har STD lyckats inbefria sina löften om steriliserings- och vaccineringsprogram, minskning av gatuhundsbeståndet och gratis veterinärvård till den fattiga befolkningens djur. Eftersom man upptäckt att åsnornas räddningscenter är en utmärkt plats för en pensionerad åsna har lokalbefolkningen även börjat komma dit med sina gamla åsnor istället för att överge dem eller skicka dem till olagliga slakterier.

Nuförtiden har även allt fler människor i Rumänien möjlighet att resa eller arbeta utomlands och där upptäcker de att det faktiskt inte finns gatuhundar överallt och att man i andra länder tar väl hand om sina djur och t.ex. går ut med hundarna på övervakade promenader.

Hemlösa hundars vänner stödjer Save the Dogs’ utbildningsverksamhet ekonomiskt samt arrangerar olika kampanjer.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com