Fadderverksamhet

Fadderhundar
Både Save the Dogs och Hemlösa hundars vänners verksamhet består främst av att arbeta med gatuhundsproblemet långsiktigt genom sterilisering. Vi ser dock även djuren som individer. I Save the Dogs hundhägn avlivas inga hundar förutom av djurskyddsliga skäl. En stor del av hundarna får egna hem i utlandet genom effektiva internationella adoptionsprogram, men några av hundarna stannar i hägnet så länge de lever. Vi tycker normalt sett inte det är lämpligt att hålla hundar i hägn under en hel livstid (vilket tyvärr är mycket vanligt i Rumänien) men tack vare tillräckligt med personal kan hundarna få individuell uppmärksamhet hos Save the Dogs och vi upplever att dessa hundar har ett bra liv.

Hemlösa hundars vänner vill dra sitt strå till stacken för dessa hundar genom ett omfattande fadderprogram. Många hundar har fått en egen fadder i Finland, vilken står för hundens dagliga leverne och välmående i hägnet.

Steriliseringfadder samt allmän fadder
Man kan även gå med som steriliseringsfadder, där man står för en hunds sterilisering varje månad, eller allmän fadder, där man understöder Save the Dogs’ verksamhet i sin helhet.

Du kan bekanta dig med fadderverksamheten här.

Fadderhästar och allmänna hästfaddrar

För de omhändertagna hästarna har vi ett fadderprogram, med vilket vi står för kostnaderna Save the Dogs har för dessa hästar. Fadderavgifterna täcker dock endast det nödvändigaste, så ibland har vi även speciella insamlingar för t.ex. vård till en sjuk eller skadad nykomling i hägnet eller också insamling till nya hagar eller stall.

För arbetshästarna startade vi ett nytt projekt 2012. Verksamheten går ut på att ge medicinsk hjälp till arbetshästarna samt utbildning till hästägarna i Save the Dogs verksamhetsområde. Den ansvariga veterinären är Raul, men han tar även hjälp av de andra veterinärerna vid behov.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com