Adoption av hemlösa hundar till Finland

En viktig del av vårt arbete är adoption av hundar. Även om vårt främsta mål är att minska antalet gatuhundar genom sterilisering så vill vi även hjälpa hundar på individnivå. Enligt WSPA är ca 75% av världens hundar hemlösa, i siffror inte mindre än 475 miljoner. Även i Finland finns det människor som istället för att köpa en rasvalp vill adoptera en hemlös hund och de finska hundhemmen klarar (tack och lov) inte av att möta efterfrågan.

Vi uppmuntrar även människor att se sig om i de finska hundhemmen om man vill adoptera en hund, men om man inte hittar en passande familjemedlem i Finland är utlandsadoption ett utmärkt alternativ.

I Rumänien är internationella adoptioner helt nödvändiga i samband med ett steriliseringsprogram, åtminstone om man inte vill avliva friska hundar. Orsaken är naturligtvis den att hägnet endast kan ackommodera ett visst antal hundar och i samband med steriliseringsprojektet kommer det dagligen hundar till hägnet vilka av djurskyddsliga skäl inte kan släppas tillbaka på gatan (valpar, gamla, magra hundar osv). Eftersom den lokala befolkningen inte adopterar måste man hitta en lösning även för dessa hundar. En vanlig lösning i Rumänien är tyvärr hundgårdar där hundarna hålls år ut och år in under riktigt dåliga omständigheter.

En orsak till detta är fördomarna mot internationella adoptioner i Rumänien. Folk är övertygade om att hundar som adopteras till andra Europeiska länder hamnar i läderfabriker eller används till medicinska experiment. Rädslan är helt obefogad och hysterisk och dessa människor håller då hellre hundarna i dessa hemska hägn än ger dem chansen till ett eget, kärleksfullt hem utomlands.

Även vår samarbetspartner Save the Dogs har fått ta emot många falska och irrationella anklagelser från de rumänska organisationerna om att de har smugglat hundar till ovan nämnda ändamål. Save the Dogs har tack och lov bevis för varje adopterad hund, men inte ens det hjälper alla gånger.

Även i Finland finns det starkt motstånd mot adoptioner från utlandet, även om det som fenomen blir allt vanligare. Den vanligaste rädslan berör risken för att hundarna ska föra med sig sjukdomar som inte redan finns i Finland. Denna rädsla är delvis befogad eftersom Finland har ett av världens bästa sjukdomsläge för hundarna. Det betyder dock inte att man kan minska riskerna betydligt genom att agera ansvarsfullt och ge tillräckligt med vaccinationer, förebyggande behandlingar, avlusningar samt ta de behövliga testerna innan hundens ankomst till Finland.

Smittsamma sjukdomar
Hemlösa hundars vänner har ett omfattande hälsoprogram för alla hundar som adopteras och vi följer noggrant med sjukdomsutvecklingen i Rumänien. Vårt mål är givetvis att ingen sjuk hund kommer till Finland via oss. Att föra ett levande djur från ett land till ett annat är aldrig helt riskfritt, oberoende av om det är fråga om en hemlös gatuhund eller en renrasig valp. Den största delen av de fall där en sjuk hund har kommit till Finland har det dock varit fråga om en hund från en valpfabrik. Dessa valpar kommer ofta med lite eller inga vaccinationer alls och t.o.m. med förfalskade papper. Man bör dock komma ihåg att en valp från en sådan fabrik inte har något att göra med en hund som förmedlas av en seriös förening. Köp aldrig en valp från en valpfabrik, inte enbart sätter du din egen och andra hundars säkerhet i fara men du understöder dessutom en grym och oetisk affärsverksamhet.

TRACES
Hemlösa hundars vänner är registrerad importör hos livsmedelssäkerhetsverket Evira med importnummer 83/0521/2011 och följer reglerna för kommersiell import. Vi är även användare av TRACES-systemet.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira definierar Traces på följande sätt: ”TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. TRACES är utvecklat för att trygga möjligheten att spåra och övervaka djur och animaliska produkter både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna och vid import från länder utanför EU”.

Beteendeproblem
Många är även oroade för rescuehundarnas eventuella beteendeproblem, vilket också är naturligt i och med att hundarna har en okänd och i många fall traumatisk bakgrund. Hemlösa hundars vänner har dock den stora fördelen att vi samarbetar med Save the Dogs, som har egna adoptionsansvariga i båda hundhägnen. Deras arbete går ut på att utvärdera hundarna för adoption samt följa upp deras utveckling. Tillsammans med veterinärerna och djurskötarna gör de en grundlig utvärdering som innefattar hundens beteende i flock, mot människor samt under lek och utfodring. Hundar med tecken på aggressivitet adopteras inte till Finland och de hundar som finns i vårt program måste som ett minimikrav vara så oskygga, att de självmant tar kontakt med hägnets personal. När Hemlösa hundars vänners representanter besöker Rumänien gör man dessutom en egen utvärdering av hundarna och arbetar sedan tillsammans med de adoptionsansvariga i hägnen för att hitta det rätta hemmet till hunden.

För att undvika beteendeproblem i det nya hemmet är det först och främst viktigt att matcha rätt hund till rätt hem. Därför reder vi grundligt ut både hundens beteende samt familjen som vill adoptera hunden. Därtill finns föreningen till hands för familjen under hela hundens livstid om några problem skulle uppstå. Föreningens placeringsansvariga har en gedigen erfarenhet även av svåra hundar och föreningens problemhundskonsults råd och anvisningar är gratis för alla familjer.

***

Att adoptera en hund från utlandet via en seriös organisation är en stor djurskyddshandling! Inte enbart hjälper man en hund till ett bättre liv, man frigör också en livsviktig plats i hägnet åt en annan hund i nöd. Man bör dock komma ihåg att det är ett stort ansvar att adoptera en hund och beslutet ska övervägas mycket noggrant.

Bekanta dig med vår adoptionsverksamhet under rubrikerna ”Hundar söker hem” och ”Adoptions-info”. Onni och IlonaDorina

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com