Fakta om Rumänien

Allmänt

Rumänien var under åren 1965-1989 en kommunistisk diktatur i ledning av Nicolae Ceausescu. Under revolutionen i december 1989 tillfångatogs och avrättades Ceausescu och hans fru Elena. Ledaren för Nationella räddningsfronten, Ion Iliescu, valdes till landets första president i maj 1990. Landet genomgick en djup ekonomisk kris under 90-talet efter diktaturens fall.

År 2004 anslöt sig Rumänien till militäralliansen NATO och EU-medlemskap fick landet 2007. Ett av kravet på EU-medlemskapet var att Rumänien skulle få korruptionen under kontroll men trots detta placerades Rumänien bara på 69:e plats på Transparency Internationals korruptionsindexlista för 2010 och är därmed ett av EU:s mest korrumperade länder.

Fastän den ekonomiska tillväxten i Rumänien har varit förhållandevis god under 2000-talet är den ekonomiska ojämlikheten ett stort problem. Ungefär 25% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Ett annat stort humanitärt problem är situationen för den romska befolkningen som enligt officiell statistik är den näst största minoriteten i Rumänien med ca 500 000 människor. Siffran är dock troligtvis i underkant i och med att alla romer inte besitter id-handlingar eller födelsebevis. Romerna är en av de mest utsatta och diskriminerade folkgrupperna både ekonomiskt och socialt. En stor del av de romska barnen går inte i skolan och analfabetismen är hög.


Ett vanligt romskt hem i Rumänien


Bild från Hemlösa hundars vänners julkampanj där vi delade ut kläder och julklappar till fattiga romska familjer. Deras sällskapsdjur blev även steriliserade, avmaskade och avlusade.

Barnen i Rumänien

Enligt färska uppgifter överges ett barn av sina föräldrar var sjätte timme i Rumänien. Ca 82 000 barn lever fortfarande på 2000-talet i statens vård och 24 000 av dem bor på barnhem. Vi minns alla säkerligen de grymma bilderna från 90-talets barnhem, vilka blev kända världen över. Mycket har hänt i Rumänien sedan dess, inte minst efter EU-medlemskapet, men situationen är fortfarande oroväckande. Många utländska organisationer har startat privata barnhem runt om i Rumänien och därmed förbättrat nivån avsevärt. I de offentliga barnhemmen får barnen fortsättningsvis inte tillräckligt med utbildning, stimulans samt fysisk och psykisk vård. EU försöker utöva påtryckningar för att landet ska göra förändringar i den nationella adoptionslagstiftningen, som är mycket sträng. Den genomsnittliga adoptionstiden är fem år. Man vill även att Rumänien åter ska öppna landets gränser för internationella adoptioner.

Det finns förutom barnhemmen även andra problemområden inom barnskydd, bland annat tiotusentals barnarbetare. En stor del av dessa är romska barn, vilka tjänar uppehället till familjen genom att tigga eller söka säljbart avfall.


Två romska flickor letar säljbart skrot på en avstjälpningsplats. (bild: Rainer Kujala)

Enligt officiella siffror finns det under 1000 gatubarn i Rumänien, men de verkliga siffrorna är troligtvis mycket högre. Internationella organisationer uppskattar att det i enbart huvudstaden Bukarest bor denna mängd gatubarn. Även människohandel är ett stort problem och staden Galati blev i januari 2010 vald till huvudstaden för människohandel inom EU. År 2009 uppdagades hela 980 fall av människohandel i Rumänien. 95% av dem var unga kvinnor, även minderåriga, vilka såldes till Västeuropas prostitutionsmarknad. En kvinnas pris var i genomsnitt 2500-5000 euro. Av de hemlösa barnen är ca 5% prostituerade och pedofili-turism existerar, speciellt i Bukarest.

Djuren i Rumänien

Den utbredda fattigdomen i Rumänien avslöjas redan i gatubilden tack vare alla arbetshästar och –åsnor vilka fortfarande är vanliga ute i trafiken, trots att traktorer och bilar blir allt vanligare. Välfärden för dessa hästar och åsnor varierar mycket beroende på var i Rumänien de befinner sig; hästarna i Transsylvanien är ofta bättre skötta än i det fattiga, före detta turkiska området Dobrogea där Save the Dogs arbetar. Dessutom är jordbrukarnas hästar oftast bättre skötta än romernas och kringresandes djur.

För många fattiga familjer är hästen eller åsnan en helt oumbärlig del av levernet. Det paradoxala är att många ändå inte inser att detta beroendeförhållande skulle uppmana människor att ta väl hand om djuret, eftersom det då skulle må bättre och orka längre. Men när pengar inte finns är det djuren som får lida först. De senaste åren har foderpriset i Rumänien stigit markant, vilket har resulterat i att många ägare helt sonika överger sina åsnor och hästar när vintern kommer eftersom de inte har råd att köpa hö. Den största delen av dessa hästar och åsnor fryser eller svälter ihjäl.

När hästarna och åsnorna hamnar att dela rum på vägarna med bilar och andra fordon, oavsett om de är övergivna eller drar en kärra bakom sig, blir de ofta offer för trafikolyckor. Följderna är naturligtvis för det mesta mycket allvarliga och på grund av den allmänna, nonchalerande attityden får djuren ofta självdö långsamt vid vägkanten.

Ett av de grymmaste fallen skedde hösten 2010 när en åsna blev påkörd och bröt två ben. När Save the Dogs’ veterinärer fick tips om åsnan tre dagar senare och åkte till platsen hade maskarna redan börjat äta upp den stackars åsnan levande. Det värsta i historien var ändå det att polisen hade besökt olycksplatsen tre dagar tidigare men lämnat åsnan helt åt sitt öde, utan at tens meddela Save the Dogs trots att man visste att de alltid ställer upp och rycker ut på akuta uppdrag.

Denna vanvård blir ännu mer allvarlig när man lägger till att djuren ofta är undernärda, de arbetar mycket hårt och travar långa sträckor på asfalterade vägar utan skor och med tunga lass bakom sig. Många hästar och åsnor slutar sina dagar genom att kollapsa under ett alltför tungt lass och de orkar aldrig stiga upp igen.

Till allt detta läggs ännu till det medvetna våld som hästar och åsnor utsätts för. Save the Dogs har räddat flera hästar och åsnor som blivit slagna och misshandlade, ofta på grund av att de vägrat dra ett alltför tungt lass. När man besöker Rumänien är dessa syner vardagsmat.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com