Terveisiä adoptiotiimiltä

 

Suunnitellessasi kodittoman koiran adoptoimista kysy itseltäsi, oletko varmasti valmis ottamaan kaikki koiran mukanaan tuomat haasteet vastaan ja riittääkö sinulla kokemusta ja sitoutumiskykyä.

Koirien luonnekuvaukset

Koirien esittelyteksteissä olevat käyttäytymiskuvaukset on kirjoitettu tarhaolosuhteissa, ja käyttäytyminen saattaa muuttua jonkin verran kotioloissa: tarhalla rohkea saattaa olla kotona aluksi arka, kissoista piittaamaton jahtaakin perheen kissoja sopeutumisvaiheessa tai lauhkea ”kaikkien kaveri” rähisee muille koirille ennen kuin asettuu perheeseen. Aikaa sopeutumiseen on siis löydyttävä ja koirien reaktiot on ymmärrettävä.

Sopeutumisaika uuteen ympäristöön

Jos olet valmis sitoutumaan koiraan ja ymmärrät antaa sille rauhassa aikaa sopeutua, saat ajan myötä itsellesi mitä parhaimman ystävän. Mutta jos oletat, että koira viikon, kahden kotona olon jälkeen osaa kaiken mitä siltä odotat (esim. sisäsiisteys, hihnassa kulkeminen, itseluottamus, rohkeus uusissa tilanteissa, sopeutuminen muuhun laumaan), kannattaa vielä harkita vakavasti. Jokainen koira ja sopeutumisprosessi ovat omanlaisensa, mutta omistajan on hyvä jo etukäteen käydä mielessään läpi haastavimmatkin tilanteet ja keinot, joilla niistä selvitään. On helpompi todeta, että ”odotin paljon haastavampaa alkua” kuin että ”tähän en osannut ollenkaan varautua”.

Koiralle maan vaihdos tarhaoloista omaan kotiin on todella iso mullistus: kaikki muuttuu, ja siksi koira tarvitsee aikaa sopeutumiseen. Kun koiralle annetaan aikaa ja hyväksyntää, se oppii luottamaan omistajaansa. Ja kun luottamus on saavutettu, koira alkaa tehdä asioita, joita siltä odotetaan. Koulutuksen tulee olla lempeää ja johdonmukaista. Toiset koirat sopeutuvat hyvin nopeasti, toiset vähän hitaammin, osa erittäin hitaasti. Koirasta riippuen sopeutuminen kestää viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Koiraa ei voi pakottaa.

Vaatimukset adoptioperheelle

Luovutamme koiria ainoastaan sitoutumiskykyisiin, vastuuntuntoisiin, koirarakkaisiin ja kokeneisiin perheisiin, 24 vuotta täyttäneille omistajille, jotka huolehtivat, että koira saa elää turvassa ja luottavaisena, vaikka omistajan omat elämäntilanteet muuttuisivatkin. Koira otetaan yleensä silloin, kun omassa elämässä on kaikki hyvin, mutta kannattaa miettiä, onko voimia antaa turvaa ja rakkautta entiselle hyljätylle koiralle (tai muulle lemmikille) myös, jos esimerkiksi parisuhde hajoaa, työ- tai opiskeluajat muuttuvat, perheeseen tulee vauva/lapsenlapsia tai joudutaan muuttamaan toisenlaiseen asuntoon. Moni ottaa koiran hyvää tarkoittaen, miettimättä kuitenkaan sen pidemmälle omaa tilannettaan jatkossa. ”Luovutaan muuttuneen elämätilanteen vuoksi” ei ole näille koirille reilu lause! Tulevaisuutta ei kukaan voi ennustaa, mutta jos ongelmatilanteissa ratkaisuna on, että koirasta luovutaan, ei kannata ottaa koiraa ollenkaan.

Emme lennätä Suomeen koiria "kiertopalkinnoiksi". Pahinta kodin saaneelle koiralle on menettää oma, vihdoin saatu koti. Tämä sama ajatus on kaikilla kasvattajilla ja koirayhdistyksillä, jotka sijoittavat koiria. Tavoitteemme ei ole tuoda mahdollisimman monta koiraa Suomeen, vaan haluamme Romaniaan vietävän avun lisäksi antaa mahdollisuuden uuteen elämään niille koirille, joille löytyy Suomesta hyvä koti. Kannattaa myös miettiä, onko valmis ottamaan vastaan muiden ihmisten tai tahojen arvostelua muualta tulleesta koirasta. Rescuetoiminta jakaa ihmiset kahteen leiriin: toiset hyväksyvät sen ja toisten mielestä se on täysin järjetöntä. Tosin koirat ovat parhaita ennakkoasenteiden rikkojia.

Koirien taustat

Moni kysyy koiran taustasta ennen löytöhetkeä tai tiedustelee, mitä rotuja koirassa on. Näihin asioihin harvemmin pystymme valitettavasti vastaamaan – rotugeenit tulevat niin monesta sukupolvesta, että on mahdotonta sanoa, mitä rotuja koirassa on, ellei jokin rotupiirre esiinny todella voimakkaana. On silti erittäin tärkeää huomioida, että ”sekarotuisuus” ei ole yhtenäinen neutraali ominaisuus koiran luonteessa ja käyttäytymisessä. Kun otat sekarotuisen, saatat myöhemmin huomata, että sinulla on koira, joka käyttäytyy kuin esim. laumanvartija, paimenkoira tai erittäin riistaviettinen vinttikoira. Samalla kun otat sekarotuisen, otat sen mukana tulevat tietylle rodulle tyypilliset luonteenpiirteet ja ominaisuudet sellaisina kuin ne ovat ja elät sen mukaan. Kovasti haukkuva ja paimentava koira ei ole ongelmakoira, vaikka et näistä piirteistä pitäisikään. Tällöin sinun tulee tarjota koirallesi rodulle sopivaa aktiviteettia ja haasteita.

Emme myöskään useinkaan tiedä sen enempää kuin tarhan työntekijät Romaniassa, kuinka koira on päätynyt kadulle ja kauanko se on siellä elänyt ennen tarhalle pääsyä. Kadulle joko synnytään tai hyljätään. Koiran käyttäytymisestä voi kylläkin tulkita jotakin.

Kannattaa myös miettiä, minkälainen koira sopii perheeseen parhaiten (liikunnallinen, iso, lapsirakas, pieni, rauhallinen, vilkas jne.). Jos koiran esittelytekstissä on maininta, että koiran uudessa perheessä tulisi olla toinen koira, tämä tarkoittaa, että uusi tulokas tarvitsee oikeasti toisen koiran henkistä tukea, emmekä näin ollen sijoita koiraa perheen ainoaksi koiraksi. Moni kadulla ja tarhalla laumassa elänyt koira sopeutuu parhaiten kotiin, jossa on jo muita koiria. Yksin ainoana koirana oleminen voi olla monelle shokki, joka saattaa purkautua mm. eroahdistuksena. Emme myöskään sijoita koiraa ensimmäiseksi koiraksi kokemattomalle omistajalle. Jotta ymmärtää kodittoman koiran sielunelämää ja osaa auttaa sen oikeille raiteille uudessa elämässä, täytyy ymmärtää ensin koiran peruskäyttäytymistä.

Ota selvää, punnitse ja harkitse…

Kaikki adoptioon liittyvä etukäteistieto löytyy sivuiltamme, ja toivomme, että tietoon tutustuttaisiin etukäteen ennen yhteydenottoa. Mielelläni kertoisimme kaikille erikseen koiran kustannuksista ja rokotuksista ynnä muusta, mutta koska aika vapaaehtoistyössä on jatkuvasti kortilla, adoptiosta kiinnostuneen kannattaa tutustua näihin asioihin ensin sivuillamme, minkä jälkeen voimmekin keskittyä itse koiraan, josta ollaan kiinnostuneita. Etukäteen hankittu info kertoo meille myös henkilön olevan aidosti kiinnostunut ja asiansa takana.

Kun kiinnostunut on ensin hankkinut tietoa ja ottanut yhteyttä, alamme neuvotella koiran sopivuudesta perheeseen. Koiria ei voi siis vain varata ilman yhteistä pohdintaa koiran sopivuudesta perheeseen, ja yhdistyksellä on lopullinen päätöksenteko-oikeus, varsinkin, jos on monta kiinnostunutta samasta koirasta. Koemme yhdistyksessä tehtävämme erittäin vastuulliseksi, ja sen vuoksi meillä on velvollisuus ottaa selvää, millaiseen kotiin koira on mahdollisesti tulossa. Adoption jälkeen haluamme myös kuulla, kuinka koiralla sujuu.

Lapsiperheeseen?

Useimpien koirien kohdalla adoptiotiedoissa lukee, että perheen lasten tulee olla ainakin kouluikäisiä tai vanhempia. Tämä on vain ja ainoastaan koiran parhaaksi ja jatkosijoitusten estämiseksi. Sijoitamme koiria myös tapauskohtaisesti lapsiperheisiin, mutta jos perheessä on alle kouluikäisiä lapsia, vaadimme että perheen vanhemmat tietävät paljon koirien peruskäyttäytymisestä ja ovat alusta asti opettaneet lapsilleen, miten koirien kanssa ollaan. Lapset eivät useinkaan usko kertasanomisella, jos ovat liian villillä päällä. Yleensä tehoaa oikeastaan parhaiten vasta sitten, kun koira itse on ilmoittanut, missä raja menee. Uuteen kotiin muuttanut arka koira saattaa alussa pelätä lasten rajuja huudahduksia ja raisua menoa. Se voi ilmaista pelkoaan esim. murisemalla ja pelkoaggressiolla. Tämä ei tarkoita, että koira olisi häiriintynyt tai vihainen. Se on koiran tapa ilmaista itseään pelottavassa tilanteessa. Yleensä koirat pitävät lapsista, mutta aikuisten vastuulla on huolehtia, että sekä koira että lapset voivat perheessä hyvin. Koiran ei tarvitse alistua lasten pehmoleluksi, ja sillä on oikeus välillä omaan rauhaan. Riippuu koiran taustasta, miten se reagoi eri tilanteisiin.

Ja vielä kerran harkitse…

Rescue-koiran adoptoiminen vaatii kokemusta, kutsumusta ja sitoutumista – niin myötä kuin vastoinkäymisissä!

Kiinnostuslomake osoittaa kiinnostuksesi aitouden, täytä se huolella

Kun haluatte adoptoida koiran kauttamme, täyttäkää aina kiinnostuslomake. Se ei ole sitova, mutta sisältää paljon meille tärkeää tietoa (mm. yhteystiedot ja koirakokemus). Emme koskaan sovi koiran sijoituksesta sähköpostitse, vaan olemme kiinnostuslomakkeen jälkeen yhteydessä puhelimitse ja tapaammekin, jos se vain on välimatkat huomioiden mahdollista. Tämä kaikki on koirien ja tulevan kodin parhaaksi.

Yhteydenpito

Pyydämme omistajaehdokkaita sähköpostiyhteyksien jälkeen soittamaan meille päin, koska valitettavasti emme ehdi vastata kaikkiin soittopyyntöihin. Olemme omistajan tukena senkin jälkeen, kun koira on saanut kodin, mutta omistaja on aina vastuussa koiran eläinlääkinnällisestä hoidosta ja koulutuksesta, myös taloudellisesti. Ei-toivotun käytöksen ilmetessä omistajan tulee pyytää paikalle ammattilainen tai mennä koiran kanssa koulutukseen. Ammattitaitoisia kouluttajia löytyy mm. (mutta ei ainoastaan) sivulta http://www.elaintenkouluttajat.com. Omistajan oppaasta saa myös hyviä neuvoja alkuajan haasteisiin. Koira kuin koira teettää työtä, tavalla tai toisella, ja työtä on oltava valmis tekemään. Huomioithan myös, että yhdistyksellä ei ole resursseja ottaa koiraasi hoitoon esim. lomiesi ajaksi, vaan nämäkin asiat tulee ratkaista ennen koiran ottamista.

Ole realistinen

Tämän tekstin tarkoitus ei ole pelotella ketään vaan herättää realistisia ajatuksia. Nämä asiat ovat kokeneelle koiranomistajalle luonnollisia itsestäänselvyyksiä. Valitettavasti vuosien varrella on kuitenkin tullut eteen tapauksia, joissa omistaja ei ole osannut ajatella asiaa kunnolla loppuun ennen adoptiota, ja tämän vuoksi teemme kaikkemme, jotta ihmiset harkitsisivat, ennen kuin katuvat. Harkitsemattomat päätökset johtavat useimmiten koiran uudelleensijoitukseen, joka on rankka kokemus omistajalle, yhdistykselle ja varsinkin koiralle.

Ymmärrämme täysin, että joskus joku koira voi viedä sydämen kokonaan, mutta on kuitenkin aina kyettävä pohtimaan adoptiota realistisesti ja rehellisesti. Jos epäröit omaa osaamistasi tai kokemustasi, keskustelemme mielellämme siitä kanssasi avoimin mielin!

Tähän lopuksi haluamme vielä todeta, että adoptoimalla koiria emme saa poistettua katukoiraongelmaa Romaniasta, mutta auttamalla koditonta koiraa Romaniassa ja vastuuntuntoista koiraihmistä Suomessa kohtaamaan teemme ainakin muutaman ihmisen ja koiran onnelliseksi. Koirayksilölle hyvän, vastuullisen, rakastavan ja koiran lajityypillisiä tarpeita kunnioittavan kodin löytyminen muuttaa koko sen maailman, vaikka maailmaa se ei muuten muutakaan.

Kun tiedät varmasti olevasi valmis vastaanottamaan kauttamme ystävän kaikkine iloineen, suruineen sekä haasteineen… ja lukenut tämän tekstin vielä kerran uudelleen varmuuden vuoksi, täytä kiinnostuslomake, ja jatkamme siitä eteenpäin.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com