Käsitesanastoa

KÄSITESANASTOA
avuksi koira-adoption harkintaan

Adoptiokoirien teksteissä vilahtelee toistuvasti sanoja, jotka kaipaavat ehkä enemmän avaamista, jotta kiinnostunut voi paremmin arvioida omaa kokemustaan ja resurssejaan suhteessa rescuekoiran hankintaan.

KOIRAKOKEMUS = Henkilö on itse omistanut koiran/koiria ja elänyt lemmikkeineen vuosia samassa taloudessa.  Hän ymmärtää koiran elekielen ja osaa vastata siihen sekä pärjää koiran kanssa arjessa eikä hätkähdä uusiakaan tilanteita. Henkilö osaa opastaa koiraa hyväksi koirakansalaiseksi luomalla turvalliset rajat ja rutiinit. (Myös monivuotinen kissakokemus katsotaan eduksi.)

RESCUEKOIRAKOKEMUS = Henkilöllä on / on ollut tarhalta kotiutettu, entinen hyljätty koira / kadun kasvatti tai kotimainen rescue, ja hän on muutenkin perehtynyt rescuekoirien elämään. Henkilö tunnistaa ja ymmärtää koiran taustasta johtuvan käyttäytymisen, tietää koiran sopeutumisprosessin eri vaiheet ja osaa toimia erilaisissa tilanteissa, joiden syitä voivat olla esimerkiksi koiran pelokkuus, arkuus tai pelkoaggressio.

SITOUTUMISKYKY = Koiralle kodin antava henkilö kykenee sitoutumaan koiraan koko sen loppuelämän ajaksi. Koira ei ole heittopussi, joka laitetaan kiertoon, kun omassa elämässä aurinko ei enää paista tai koiralla on (yleensä ihmisen ymmärtämättömyydestä aiheutuvaa) ongelmakäyttäytymistä. Sitoutumiskykyinen henkilö pyytää apua ongelmatilanteissa, elää koiran kanssa vaikeankin elämänvaiheen yli eikä ensimmäiseksi luovuta.

EI PERHEEN AINOAKSI KOIRAKSI
Adoptio-ohjelmamme koirista osa sopeutuu parhaiten kotiin, jossa on ennestään toinen koira. Mainitsemme adoptioilmoituksessa tästä aina erikseen. Jos esimerkiksi arka koira adoptoidaan ainoaksi koiraksi, edellytämme omistajalta koirakokemusta, jotta tämä osaa vastata koiran tarpeisiin ja hyväksyy koiran mahdollisesti hitaamman sopeutumisen. Pohdimme toki aina yhdessä kiinnostuneen kanssa kohteena olevan koiran sopeutumismahdollisuuksia.

LAPSET JA KOIRAT
Koirien teksteissä lukee usein, että perheen tulee olla lapseton tai lasten tulee olla jo isompia. Joidenkin koirien kohdalla myös perheen lasten tulee omata aikaisempaa koirakokemusta. Syy tähän on, että lapsiin tottumaton/arka koira ja koiriin tottumaton lapsi ei ole onnistunein yhdistelmä. Kun lapsi tai lapsen kaverit omassa ymmärtämättömyydessään retuuttavat tai häiritsevät toistuvasti vasta uuteen elämään totuttelevaa rescueta, koira kasvaa väärään suuntaan ja saattaa jopa puolustautua. Välttämällä epäonnistuneet adoptiot vältämme koiran uudelleen hyljätyksi tulemisen. Koirakokeneessa perheessä sekä lapset että koirat tulevat hienosti toimeen keskenään vastuullisten aikuisten asettamien rajojen puitteissa. Tällöin lapset ovat jopa koiran sopeutumista edistävä tekijä.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com