Verksamhet

Hemlösa hundars vänner rf arbetar i Rumänien i samarbete med den italienska föreningen Save the Dogs. Vårt gemensamma mål är att förändra landets djurskyddssituation på ett etiskt och bestående sätt. Genom steriliseringsprogram (som även kallas TNR eller CNR) försöker man lokalt minska gatuhundspopulationen, som i hela Rumänien uppgår till ca 2-3 miljoner individer. På grund av delvis kulturella, delvis infrastrukturella orsaker såsom avfallshantering är Rumänien ett skolexemplar på i hurdana förhållanden gatuhundar existerar och så länge som de kan föröka sig kommer de att fortsätta finnas. Tack vare undersökningar vet vi att steriliseringsprogram inte endast minskar antalet gatuhundar utan också drastiskt minskar risken för rabies och andra zoonoser.

Ett annat viktigt gemensamt projekt är informativt arbete. Det utförs främst i skolor för att inte den nya generationen ska upprepa den äldres misstag. Från skolorna sprids informationen även effektivt till hemmen och de vuxna. Save the Dogs veterinärer utbildar även den fattiga befolkningen i hur de på bästa sätt ska sköta sina djur.

Vårt arbete fokuserar även på att förbättra djurhållningen hos den lokala befolkningen. Save the Dogs erbjuder gratis veterinärvård samt mat och tillbehör till fattiga djurägare. Vid sidan av steriliseringsprojektet är detta arbete även till förmån för människorna. Hästarna och åsnorna står ofta för den fattiga romska befolkningens levebröd och om djuren tas om hand kan de utföra sitt arbete längre och mer effektivt.

Bland den romska minoriteten mår ofta både människor och djur dåligt. Vår strategi är att närma oss dessa familjer genom att ge barnen gratis kläder och leksaker, och på så sätt även få hjälpa djuren i familjen. Många romska barn går inte i skolan så detta ger även en utmärkt möjlighet till samtidig utbildning i djurskötsel.

I Rumänien är inte ens allt detta tillräckligt. Ett steriliseringprogram kräver ett hundhägn där hundarna kan återhämta sig från operationen. Och i ett rumänskt hundhägn dumpas det dagligen djur. Många av djuren kan inte returneras till gatan eftersom detta skulle innebära en plågsam död för dem.

Vi vill hjälpa även dessa individer. Det finns hästar, åsnor, hundar och katter vars enda hopp är Save the Dogs hägn. Dessa djur kan man stödja genom vår fadderverksamhet. Friska hundar av god mentalitet kan dessutom adopteras, och eftersom Rumäniens kultur inte känner till adoption av blandrashundar så söker man hem till hunden i utlandet, även i Finland.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com