26.10.2011: Lägesrapport om lagstiftningen för sällskapsdjuren i EU

Hemlösa hundars vänner har i ett par år varit mycket aktiv inom opinionsbildning och lobbningsarbete för att EU ska inkludera sällskapsdjuren i sin lagstiftning. Det senaste halvåret har det hänt mycket på den fronten och vi vill här ge er en liten uppdatering.

Det första stora steget var att Eurogroup for Animals, den största lobbyorganisationen i EU för djurskydd, även tog in sällskapsdjuren i sin agenda och därmed blev även engelska DogsTrust medlem. DogsTrust var en av grundarna till Pets in Europe (PIE), som också Hemlösa hundars vänner var medlem i. PIE’s uppgift var att lobba för sällskapsdjuren till dess att Eurogroup for Animals tog över uppgiften, och i och med att detta hände upplöstes även PIE formellt 19.10.2011.

Tack vare Eurogroup for Animals arbete, tillsammans med påtryckningar från organisationer runt om i Europa, blev även den skriftliga förklaringen 26/2011 antagen av EU-parlamentet. Den skriftliga förklaringen önskar att EU-kommissionen agerar och implementerar en human kontroll av gatuhundproblematiken inom medlemsländerna. 400 EU-parlamentariker skrev under förklaringen, det vill säga en bit över de 369 som krävdes för att den skulle bli antagen.

Att den skriftliga förklaringen blev antagen innebär i sig ingenting konkret, eftersom de inte har någon lagstiftande verkan. Det är alltså EU-kommissionen som ska ta initiativet till ny lagstiftning. Den skriftliga förklaringen sänder dock ett viktigt meddelande från EU:s medborgare, genom parlamentarikerna direkt till kommissionen.

Den skriftliga förklaringen antogs i en mycket lämplig tid, eftersom kommissionen i december väntas godkänna den nya handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande för 2011-2015 och där har det föreslagits att även sällskapsdjur ska ingå. Även Europeiska unionens råd, som består av medlemsländernas ministrar, har också fastslagit en önskan om att kommissionen ska ta i beaktande sällskapsdjuren i den nya handlingsplanen.

Detta är mycket goda nyheter, men bollen ligger nu hos EU-kommissionen och i december vet vi mer. Och även om sällskapsdjuren kommer med i handlingsplanen så är det föga troligt att det innefattar strategier för kontroll av gatuhundspopulation, utan frågorna rör snarare illegal handel (t.ex. valpfabriker) samt förbud mot kupering av öron och svans inom hela EU. Det är ändå ett ytterst viktigt första steg mot att EU i framtiden ska kunna stifta lagar även mot exempelvis brutal avlivning av gatuhundar, något som händer i t.ex. Rumänien.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com