Hästarnas och åsnornas djurskydssituation i Rumänien

Den utbredda fattigdomen i Rumänien avslöjas redan av gatubilden tack vare alla arbetshästar och –åsnor vilka fortfarande är vanliga ute i trafiken, trots att traktorer och bilar blir allt vanligare. Välfärden för dessa hästar och åsnor varierar mycket beroende på var i Rumänien de befinner sig; hästarna i Transsylvanien är ofta bättre skötta än i det fattiga, före detta turkiska området Dobrogea där Save the Dogs arbetar. Dessutom är jordbrukarnas hästar oftast bättre skötta än romernas och kringresandes djur.

Save the Dogs grundades för att hjälpa de rumänska gatuhundarna men som djurvän är det omöjligt att blunda för lidandet även hos andra djurarter. Hästarna och åsnorna är speciellt utsatta i Rumänien på grund av deras status som arbetsdjur i jordbruket och inom transport. Ägarna är ofta outbildade och arbetet mycket tungt.

För många fattiga familjer är hästen eller åsnan en helt oumbärlig del av levernet. Det paradoxala är att många ändå inte inser att detta beroendeförhållande skulle uppmana människor att ta väl hand om djuret, eftersom det då skulle må bättre och orka längre. Men när pengar inte finns är det djuren som får lida först. De senaste åren har foderpriset i Rumänien stigit markant, vilket har resulterat i att många ägare helt sonika överger sina åsnor och hästar när vintern kommer eftersom de inte har råd att köpa hö. Den största delen av dessa hästar och åsnor fryser eller svälter ihjäl.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com