Syfte och verksamhet

Hemlösa hundars vänner rf (HHV) är en djurskyddsförening grundad år 2007. Föreningen arbetar för de rumänska gatuhundarna och andra djur i Rumänien i samarbete med organisationen Save the Dogs. HHV jobbar också med två mindre rumänska organisationer, Animal Life i Sibiu (www.animallife.ro/) och STAAD i Mangalia.

Föreningens syfte är att på ett långsiktigt sätt främja djurens välmående i ett land som ännu inte känner till djurskydds- och sällskapsdjurskultur. Verksamhetens hörnstenar är sterilisering av lösdrivande hundar och katter samt att genom utbildning ändra lokalbefolkningens syn och beteende gentemot djuren.

Föreningen upprätthåller därtill ett adoptionsprogram med vilket man letar hem i Finland till friska, sunda hundar av god mentalitet. Genom adoptionerna kan man endast hjälpa hundar på individnivå men de är en mycket viktigt stödfunktion till det lokala djurskyddsarbetet eftersom alla hundar, på grund av ålder, storlek eller kondition, inte klarar av livet på gatan.

Hundarna i adoptionsprogrammet är alltid steriliserade, vaccinerade, avmaskade och deparasiterade samt utförligt testade mot olika sjukdomar som finns i Rumänien. Hundarna förs in till Finland enligt rådande bestämmelser av livsmedelssäkerhetsverjet Evira. Hemlösa hundars vänner är även registrerad i Traces -systemet som importör.

Om hur du blir medlem i föreningen läser du här.

The question is not
"Can they reason?" nor
"Can they talk?" but rather
"Can they suffer?"

~Jeremy Bentham

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com