Sam

Sam kom till hägnet i mars 2017. Föreningen fick höra om en hund i dåligt skick, och när Sam hittades hade han svårt infekterade sår, och var i behov av akut veterinärvård. Sam var mycket snäll och lugn vid vårdåtgärder. Efter en lång period med antibiotika och sårvård, är Sam nu åter i skick. Sam är en mycket vänlig hund, men pga sin ålder (ca 8 år) har den tyvärr inte så stora möjligheter att hitta ett nytt hem.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com