Fadderverksamhet

Mera information om hur du kan bli fadder, hittar du på våra finskspråkiga sidor via denna länk.

 
Hundar
Ett antal hundar lever på Save the Dogs hägn, och är inte passliga för adoption pga sjukdom eller t.ex. skygghet. Dessa hundars välfärd upprätthålls genom ett fadderprogram: med en månadsavgift bjuder faddern på hundens dagliga foder, avmaskningar och övrig veterinärmedicinsk behandling.

Fadderavgiften väljer du själv, men 5€ per månad är minimi. Med fadderavgifterna kan vi försäkra ett gott liv för hundarna på hägnet. Detta inkluderar daglig foder och veterinärmedicinsk behandling, samt avmaskningar och avlusningar.

Med fadderavgiften kan vi trygga hundens överlevnad och välmående i hägnet, vilket inkluderar hundens mat och veterinärvård samt årliga avmaskningar och avlusningar. Fadderverksamheten baserar sig på likadana principer såsom de organisationer som har fadderbarn; det vill säga fadderavgiften går till att trygga hela hägnets verksamhet, och din fadderhund är således representant för alla fyrbenta vänner i hägnet.

Du får en personlig hälsning från hunden med bilder ett par gånger i året. Skulle hunden gå bort eller liknande så meddelas du genast.

Kattor

HHV har redan länge haft ett fadderprogram för hundar, och nu vill vi erbjuda alla en möjlighet att hjälpa kattorna på hägnet. Save the Dogs har två katthus där räddade kattor väntar på ett eget hem. Kattor adopteras bl.a. till Italien, Sverige och Schweitz. Kattfaddrarna stöder alla kattor som bor i Save the Dogs katthus med minst 5€ per månad, och får hälsningar från sina skyddslingar två gånger om året.

Hästar

I stora delar av Rumänien, främst på landsbygden, används hästar fortfarande som arbetskraft inom jordbruket och transport och ofta behandlas dessa hästar väldigt illa. Arbetsdagarna är långa, maten är energifattig och någon veterinärvård är det inte att tala om. Save the Dogs, som ju ursprungligen grundades för att hjälpa gatuhundarna, engagerar sig också mycket i hästarnas och situation och de ingriper så gott som dagligen i något fall som involverar en häst.

Förutom att bli fadder till en av Save the Dogs hästar kan du även bli allmän hästfadder för att hjälpa oss med förebyggande arbete bland hästägarna genom medicinsk hjälp coh utbildning. Då hjälper du inte en specifik häst utan de ägda arbetshästarna i allmänhet. Projektets syfte är att så långt som möjligt undvika situationer där hästen måste avlivas eller omhändertas. Med hjälp av inkomsterna från de allmänna hästfaddrarna kan Save the Dogs utbilda ägarna och ge hästarna hjälp i form av avmaskning, sårvård, materialdonationer mm.

Steriliseringsfadder

Hundar på gatan reproducerar sig otroligt effektivt. Visste du att en osteriliserad tik kan föda upp till 16 valpar per år? Visste du att denna tik och hennes avkommor kan föda upp till 67000 valpar på 6 år? I Rumänien kommer minst 50% av dessa valpar att gå en plågsam död till mötes i olika sjukdomar eller av svält innan de ens hinner till vuxen ålder. Ytterligare en stor del av de 67000 födda valparna kommer i vuxen ålder att dö i trafikolyckor, sjukdomar och av svält. Det enda humana är alltså att stoppa ökningen av gatuhundspopulationen och hindra alla dessa valpar att födas. Det gör vi genom steriliseringsprogram, där hunden steriliseras och vaccineras. Enligt nuvarande direktiv får hundar inte längre släppas tillbaka på gatan, så Save the Dogs steriliserar gatuhundar i den takt som platser blir lediga på hägnet. Ägda hundar steriliseras hela tiden, kostnadsfritt för ägaren.

Sterilisering är en av föreningens absoluta stöttepelare och nu kan du hjälpa oss även med detta. Som steriliseringsfadder betalar du varje månad för steriliseringen av en tik och bidrar därmed konkret till att minska antalet hundar på Cernavodas gator.

Hägnfadder

Om du inte vill stödja en specifik hund men ändå vill ge ett bidrag kan du bli hägnfadder. De inkomna fadderbidragen används till de löpande utgifterna på hundgårdarna, såsom till mat, mediciner, steriliseringar, akut veterinärvård etc. Via fadderprogrammet kan du välja att stöda Save the Dogs hägn i Cernavoda, STAADs hägn i Mangalia eller Animal lifes hägn i Sibiu.

Åsnor

Save the Dogs fortsätter med terapiåsne programmet i Bradet 2015. Som fadder donerar du månatligen 5 euro eller mer, ifall du så vill. Alla inkomna donationer överförs i sin helhet till Save the Dogs, som ansvarar för åsnornas vård i praktiken. 

Löydettyäsi itsellesi sopivan kummikoiran täytä kummilomake, ja saat paluupostissa maksuohjeet. Kun kummiutesi on vahvistettu, nimesi lisätään kotisivuillemme koiran kuvan alle. - See more at: http://www.koirienystavat.com/fi/kt-kummikoirat#sthash.MEaMUuWa.dpuf

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com