Adoptionsinfo

Hundarna som finns i adoptionsprogrammet presenteras på våra finska sidor, som du hittar via denna länk.

Mera information får du också per epost adoptiot@koirienystavat.com


Hemkomna hundar presenteras på våra finska sidor, som du hittar här.

Skicka bilder på din hemkomna hund till info@koirienystavat.com och bifoga hundens namn, eventuella nya namnet, ankomståret samt ditt namn.

Genom att klicka på länken ANKOMSTBILDER hittar du ankomstbilder från Helsingfors-Vanda flygfält (på våra finska sidor).


Du läser väl noggrant igenom "villkor för adoption" (nedan) innan du skickar in en intresseanmälan? En adoption bör vara ett väl övervägt beslut och det finns många saker man bör ta i beaktande. Tänk på att det finns många faktorer som avgör vilken hund som passar i vilken familj. Även om du fastnar för en specifik hund på grund av bilderna, läs alltid noga igenom informationen om hunden. Vår placeringsansvariga kan även ge mer värdefull information om varje hund. Vår adoptionsprocess är långt ifrån postorderbeställning - vi gör allt för att hunden och familjen ska matcha varandra så bra som möjligt för att både hund och familj ska kunna få ett härligt liv tillsammans.

Den som adopterar hunden bör vara över 24 år.

När vi kommit överens om vilken hund som är rätt för dig, bokas hunden i ditt namn. När du sedan betalt in reservationsavgiften (se nedan) är hunden reserverad och anses inte längre tillgänglig för adoption.

Nästa steg är att hitta ett lämpligt flyg att ta hem hunden på. Här hjälper vi gärna till. Det tar oftast ungefär en månad från det att hunden reserverats tills den kommer hem. Hundarna anländer till Vanda flygfält. Därifrån måste du i regel hämta hunden själv. Om det är flera hundar som ska norrut eller annars också om du bor långt norrut kan vi försöka ordna samkörning eller annat flyg. Hör av dig i god tid om detta!

Avgift

Reservationsavgiften på 150€ ska betalas så fort vår adoptionsansvariga kommit överens med din om bokningen. Först då märks den ut som reserverad på hemsidan. Reservationsavgiften återbetalas inte ifall du avbokar hunden! Ifall reservationen återtas av föreningen av någon anledning, t.ex. om vi bedömer att hunden inte kan resa till Finland, återbetalas naturligtvis reservationsavgiften.

Resterande summa ska betalas senast en vecka före hundens ankomst. Kom ihåg att skriva ditt namn samt hundens namn i meddelande-fältet så att vi kan koppla betalningen till dig.

Vårt kontonummer är IBAN: FI43 4727 0010 1162 53 BIC: POPFFI22 Referensnummer 1148.

Om hunden måste omplaceras

Föreningen betingar ett lägre pris för omplaceringshundar, 250 €. Förra ägaren får tillbaka en summa som är max 200€ beroende på omkostnader i samband med omplaceringen (t.ex. transport, veterinärkostnader, omvårdnad etc om hunden väntar på ett nytt hem i ett jourhem). Summan betalas först när nya ägaren betalat för hunden.

Om hunden rymmer

Vi rekommenderar att du bekantar dig med instruktionerna på dessa sidor

Etsijäkoiraliitto (sökhundsförbundet) informationsnummer 040 724 8614 www.etsijakoiraliitto.fi 

Suomen Etsijäkoirat (Finlands sökhundar) journummer 040 9685 985 www.suomenetsijakoirat.fi

Om ingen hinner svara, ringer sökjouren dig vid första möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du samlar hundens hår i en lufttät plastpåse (t.ex. slutbara Minigrip påsar) när du borstar hunden, och skriver på påsen hunden namn och datum. Byt ut håren med ca 6 månaders mellanrum. Om hunden inte fäller hår, kan man massera hunden med en vaddlapp och spara lapparna i en sluten påse. Kom ihåg att förvara påsen borta från straka dofter.

Turvasiru.fi

Från 2016 registrerar föreningen alla hemkomna hundar i Turvasiru registret. Bl.a. hittedjurshem och veterinärer söker upp ägares kontaktuppgifter i registret, och detta möjliggör att djuret får snabbt komma hem igen. Det är mycket viktigt att komma ihåg att uppdatera sina kontaktuppgifter i registret om det ändrar.

Om hunden rymmer, meddela också föreningen, direkt till adoptionskontakspersonen eller via epost adoptiot@koirienystavat.com.


Villkor för adoption

1. Alla medlemmar i er familj ska vara överens om att ta hem en omplaceringshund.

2. Någon i familjen bör ha hundvana.

3. Den som adopterar hunden bör vara över 24 år.

4. Hela familjen bör vara medveten om att hunden behöver tid på sig att anpassa sig till sitt nya liv. Det kan i vissa fall vara en lång process. Hundens beteende kan inte avgöras utifrån de första dagarna, där den t.ex. kan vara väldigt skygg.

5. Hunden får inte lämnas ensam över huvud taget den första dagen, och efter det skall hunden gradvis vänjas vid att vara ensam. Ägaren bör vara beredd med en nödlösning ifall det visar sig att hunden inte klarar av att vara ensam hemma under arbetsdagen.

6. Alla måste vara medvetna om att hunden har en oklar samt i många fall även dramatisk bakgrund. Man vet inte alltid så mycket om hundens historia. Vi försöker dock alltid ta reda på så mycket som möjligt för att kunna placera rätt hund i rätt hem.

7. Hunden har beskrivits utifrån den karaktär / det beteende den uppvisar i sin miljö i Rumänien. Detta innebär inte en absolut garanti att hunden ska fungera på samma sätt efter hemkomsten till Finland. Karaktär / beteende är till viss del miljöbetingat vilket innebär att byte av miljö kan utlösa ändrat beteende.

8. Vi accepterar inte att hunden skolas med hårda metoder, det vill säga med tvång och bestraffningar.

9. Fastän hundarna har fått alla vaccinationer och är friska vid veterinärundersökningen kan vi inte garantera att hunden inte ådragit sig någon sjukdom mellan testtillfället och resetillfället. Vi reserverar oss mot s.k. ”dolda fel”, vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse och vilka man med den begränsade tekniska utrustningen tillgänglig i Rumänien inte konstaterat. Dolda fel kan vara t.ex. intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, ögonsjukdomar i ett tidigt stadie, parasitsjukdomar vilka varit latenta vid testögonblicket osv. 

10. Ägaren förbinder sig till att erbjuda hunden adekvat veterinärvård vid behov samt bekosta den.

11. Hundarna är alltid kastrerade vid ankomsten, förutom vid specialfall där valpen varit för svag för operationen. Vi rekommenderar att ägaren låter kastrera sin hund genast då det är möjligt i Finland. Att skaffa valpar med hunden är strängt förbjudet.

12. Vi förbehåller oss rätten att komma och hälsa på i hundens nya hem. Ägaren förbinder sig att hålla föreningen uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter.

13. Hunden får ej omplaceras på egen hand. Den får ej heller avlivas på andra än djurskyddsbaserade grunder. Vid en eventuell omplacering är det föreningen som sköter det praktiska och beslutar till vem hunden överlåtes.

14. Ägaren förbinder sig till att under det första året aktivt hålla kontakt med föreningens representant angående hundens välmående. Föreningens representant håller även kontakt med ägaren, antingen per e-post eller telefon.
 
 15. Ägaren får alltid ta kontakt med föreningen. Vi försöker hitta lösningar till problemsituationer tillsammans med ägaren.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com