Adoptionsinfo

Hundarna som finns i adoptionsprogrammet presenteras på våra finska sidor, som du hittar via denna länk.


Hemkomna hundar presenteras på våra finska sidor, som du hittar här.

Skicka bilder på din hemkomna hund till info@koirienystavat.com och bifoga hundens namn, eventuella nya namnet, ankomståret samt ditt namn.

Genom att klicka på länken ANKOMSTBILDER hittar du ankomstbilder från Helsingfors-Vanda flygfält (på våra finska sidor).


Adoption av en hund måste vara ett väl övervägt beslut. Alla i familjen måste vara ense om adoptionen, och hela familjen skall vara redo att hjälpa hunden i anpassningen till det nya livet. Vi rekommenderar inte rescuehundar som en första hund, och oftast anpassar hunden sig bäst då det finns en balanserad hundkompis i det nya hemmet.

Den som adopterar hunden bör vara över 24 år.

Om du är intresserad av att erbjuda ett hem till en hund, vänligen fyll i intresseformulären. Desto noggrannare du fyller i den, desto lättare är det att börja bearbete en eventuell adoption. Vår adoptionsansvariga kontaktar dig per epost så fort som möjligt, om der är realistiskt att fortsätta adiotionsprocessen baserat på den information du givit. Tyvärr så har vi ingen möjlighet att svara på alla intresseformulärer, endast de som vi väljer att fortsätta processen med. Före ett eventuellt beslut om adoption diskuterar vår adoptionsansvariga med dig per telefon, och ibland görs också ett hembesök som en del av adoptionsprocessen. Om/när alla är nöjda reserveras hunden preliminärt till dig. När du betalat reservationssavgiften blir hunden officiellt reserverad. Det tar oftast minst en månad från det att hunden reserverats tills den kommer hem, under lugnare perioder även längre. Vi bokar flyget först när flera hundar är på väg till Finland.

Avgift

Reservationsavgiften på 150€ ska betalas så fort vår adoptionsansvariga kommit överens med dig om adoptionen. Reservationsavgiften återbetalas inte ifall du avbokar hunden! Ifall reservationen återtas av föreningen av någon anledning, t.ex. om vi bedömer att hunden inte kan resa till Finland, återbetalas naturligtvis reservationsavgiften.

Resterande summa ska betalas senast en vecka före hundens ankomst. Kom ihåg att skriva ditt namn samt hundens namn i meddelande-fältet så att vi kan koppla betalningen till dig.

Vårt kontonummer är IBAN: FI43 4727 0010 1162 53 BIC: POPFFI22 Referensnummer 1148.

Om hunden måste omplaceras

HHV adopterar hundar till familjer som är redo att binda sig till hunden, och som är villiga att bearbeta utmaningar/problem med stöd av föreningen och möjligen en tränare. Dt är viktigt att ägaren redan vid reservation av en hund är medveten om att föreningen inte omedelbart kan omplacera hunden även om familjen skulle bestämma sig för att returnera den. Föreningen stöder familjen också vid en omplacering, men familjen måste kunna hålla hunden tills ett nytt hem har hittats. Hunden får inte ges till en tredje part, och den får inte heller avlivas utan en medicinsk orsak. 

Tänk noggrant efter, om du är redo att ge ett gott hem åt en rescue! Hunden förtjänar inte att åter bli övergiven i Finland!

Kontakta föreningens kontaktpersn genast när problem uppstår. Vi hjälper och stöder. Ibland är en omplacering av en hund den ända lösningen, för att ge hunden en möjlighet att utvecklas i rätt riktning. Vi kräver erfarenhet och tålamod av adoptionsfamiljerna för att förebygga omplaceringar.

Om hunden rymmer

Vi rekommenderar att du bekantar dig med instruktionerna på dessa sidor

Etsijäkoiraliitto (sökhundsförbundet) informationsnummer 040 724 8614 www.etsijakoiraliitto.fi 

Suomen Etsijäkoirat (Finlands sökhundar) journummer 040 9685 985 www.suomenetsijakoirat.fi

Om ingen hinner svara, ringer sökjouren dig vid första möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du samlar hundens hår i en lufttät plastpåse (t.ex. slutbara Minigrip påsar) när du borstar hunden, och skriver på påsen hunden namn och datum. Byt ut håren med ca 6 månaders mellanrum. Om hunden inte fäller hår, kan man massera hunden med en vaddlapp och spara lapparna i en sluten påse. Kom ihåg att förvara påsen borta från straka dofter.

Turvasiru.fi

Från 2016 registrerar föreningen alla hemkomna hundar i Turvasiru registret. Bl.a. hittedjurshem och veterinärer söker upp ägares kontaktuppgifter i registret, och detta möjliggör att djuret får snabbt komma hem igen. Det är mycket viktigt att komma ihåg att uppdatera sina kontaktuppgifter i registret om det ändrar.


Villkor för adoption

1. Alla medlemmar i er familj ska vara överens om att ta hem en omplaceringshund.

2. Någon i familjen bör ha hundvana.

3. Den som adopterar hunden bör vara över 24 år.

4. Hela familjen bör vara medveten om att hunden behöver tid på sig att anpassa sig till sitt nya liv. Det kan i vissa fall vara en lång process. Hundens beteende kan inte avgöras utifrån de första dagarna, där den t.ex. kan vara väldigt skygg.

5. Hunden får inte lämnas ensam över huvud taget den första dagen, och efter det skall hunden gradvis vänjas vid att vara ensam. Ägaren bör vara beredd med en nödlösning ifall det visar sig att hunden inte klarar av att vara ensam hemma under arbetsdagen.

6. Alla måste vara medvetna om att hunden har en oklar samt i många fall även dramatisk bakgrund. Man vet inte alltid så mycket om hundens historia. Vi försöker dock alltid ta reda på så mycket som möjligt för att kunna placera rätt hund i rätt hem.

7. Hunden har beskrivits utifrån den karaktär / det beteende den uppvisar i sin miljö i Rumänien. Detta innebär inte en absolut garanti att hunden ska fungera på samma sätt efter hemkomsten till Finland. Karaktär / beteende är till viss del miljöbetingat vilket innebär att byte av miljö kan utlösa ändrat beteende.

8. Vi accepterar inte att hunden skolas med hårda metoder, det vill säga med tvång och bestraffningar.

9. Fastän hundarna har fått alla vaccinationer och är friska vid veterinärundersökningen kan vi inte garantera att hunden inte ådragit sig någon sjukdom mellan testtillfället och resetillfället. Vi reserverar oss mot s.k. ”dolda fel”, vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse och vilka man med den begränsade tekniska utrustningen tillgänglig i Rumänien inte konstaterat. Dolda fel kan vara t.ex. intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, ögonsjukdomar i ett tidigt stadie, parasitsjukdomar vilka varit latenta vid testögonblicket osv. 

10. Ägaren förbinder sig till att erbjuda hunden adekvat veterinärvård vid behov samt bekosta den.

11. Hundarna är alltid kastrerade vid ankomsten, förutom vid specialfall där valpen varit för svag för operationen. Vi rekommenderar att ägaren låter kastrera sin hund genast då det är möjligt i Finland. Att skaffa valpar med hunden är strängt förbjudet.

12. Vi förbehåller oss rätten att komma och hälsa på i hundens nya hem. Ägaren förbinder sig att hålla föreningen uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter.

13. Hunden får ej omplaceras på egen hand. Den får ej heller avlivas på andra än djurskyddsbaserade grunder. Vid en eventuell omplacering är det föreningen som sköter det praktiska och beslutar till vem hunden överlåtes.

14. Ägaren förbinder sig till att under det första året aktivt hålla kontakt med föreningens representant angående hundens välmående. Föreningens representant håller även kontakt med ägaren, antingen per e-post eller telefon.
 
 15. Ägaren får alltid ta kontakt med föreningen. Vi försöker hitta lösningar till problemsituationer tillsammans med ägaren.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com