Tiedote 30.1.2014


LEHDISTÖTIEDOTE             30.1.2014    

 

EUROOPPALAISET JÄRJESTÖT KIRJELMÖIVÄT ROMANIAN KOIRIEN PUOLESTA

Kodittomien koirien ystävät ry, yhdessä yli 200 muun eurooppalaisen kansalaisjärjestön kanssa, on 23. tammikuuta 2014 lähettänyt kirjeen EU:n komissiolle, kehottaen komissiota vihdoin puuttumaan kodittomien koirien julmaan kohteluun Romanissa.

Kirjeessä osoitetaan selvästi, että komissiolla on toimivalta puuttua tilanteeseen. Riippumattoman oikeudellisen selvityksen mukaan komission toimivalta perustuu EU:n perustamissopimuksen (sopimus Euroopan Unionin toiminnasta) 13 artiklaan (eläinten hyvinvointi) ja 168 artiklaan (kansanterveys). Muihin oikeudellisesti merkittäviin säädöksiin lukeutuvat mm. Neuvoston päätös 2009/470/EY and Komission päätös 2008/341/EY koskien EU:n jäsenvaltiolle myöntämän taloudellisen tuen ehtoja.

Komission tulee viipymättä puuttua Romanian tilanteeseen pysäyttääkseen tuskan ja kärsimyksen. Komission tulee vaatia, että Romania ryhtyy kiireellisesti soveltamaan kansainvälisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä koirakannan hallinnassa.

Hankkeen eurooppalainen puhemies, Robert Smith, toteaa:

“EU-komission on korkea aika pysäyttää Romaniassa jatkuvat julmuudet. Romania saa vuosittain miljoonia euroja EU-tukiaisia rabieksentorjuntaohjelmansa rahoittamiseen. Ohjelman ehtona Romania on luvannut hallita koirapopulaatiotaan.  Romania on päättänyt hallita koirakantaa keräämällä koirat talteen.  Koska suuren koiramäärän edellyttämää rahoitusta, säilytystiloja ja adoptiokoteja ei käytännössä ole tarjolla, päädytään koirien tappamiseen. Tappaminen on kallis ja tehoton tapa hallita koirakantaa, sillä lopetetut koirat korvautuvat nopeasti uusilla, sukuaan jatkavilla, koirilla. EU-oikeus kuitenkin edellyttäisi humaanien ja tehokkaiden keinojen hyödyntämistä.  Niin kauan kuin komissio antaa Romanian toteuttaa koirakannan hallintaa tappamalla koiria, Romanian koiraongelmaa ei saada kuriin. Sama meno jatkuu vuodesta toiseen veronmaksajien rahoilla. Kärsijöinä ovat sekä kansalaiset että heidän koiransa.”

Kehotamme Euroopan parlamentin jäseniä jakamaan kansalaisten huolenaiheen asiassa ja tukemaan yllä kuvattua aloitettamme.

Yhteystiedot: Jenny Vestlund, jenny@koirienystavat.com 050 351 6984

Lisätietoja:
Hankkeen kotisivut: http://europeancommunicationsteam.weebly.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/European-Communications-Team/583260628426222
Vetoomus: https://www.change.org/en-GB/petitions/european-commission-freeze-all-fu...

 

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com